ทุนและสวัสดิการของนักศึกษาโควตาพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาสมัครโครงการโควตาพิเศษ
สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในโครงการโควตาพิเศษ
1. ***เลือกเรียนในคณะสาขาที่ตนเองสนใจ ยกเว้นการสอบข้อเขียน ยกเว้นการสอบสัมภาษณ์ ไม่ใช้คะแนน GAT, PAT, O-NET และไม่ดูเกรด (เฉพาะคณะที่มีโควตาพิเศษเท่านั้น)
2. มีทุนเรียนฟรี (ทุนเพชรสุพรรณิการ์) เรียนฟรีสำหรับนักศึกษาเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ
2. ได้รับเงินทุนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล (ทุน กยศ.) ชำระค่าเทอมทั้งหมดตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 2,200 บาท และไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าตั้งแต่เทอมแรก (กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์รับทุนจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด)
3. ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ดำเนินการตัดสิทธิ Admission แต่ประการใด
4. ได้รับสิทธิเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (เรียนซัมเมอร์)
5. ได้รับฟรี ทุนคูปองทานอาหารมูลค่า 1,000 บาท
6. เครื่องหมายสถาบัน 1 ชุด ฟรี
7. เสื้อกิจกรรม ฟรี และอื่นๆอีกมากมาย
เพียงแค่สมัครเรียนก่อน มีที่เรียนแน่นอน สบายใจ ไม่ต้องกังวลกับผลการสอบแอดมิสชั่น
สนใจสมัคร หรือปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่ออาจารย์นัน
091-8853555 ไอดีไลน์ @teacher-nun
สมัครวันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย
หรือจะสมัครออนไลน์

สมัครเรียนออนไลน์

Leave a reply

Minimum 4 characters
Call Now Button